อำเภอตระการพืชผล : ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี2557
 
วันที่ปรับปรุง 2013-11-16  ลิงค์ website : http://www3.cdd.go.th/trakanphuet
 
          นายธงชัย ครุฑแสน พัฒนาการอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2557 ให้กับนายกอบต. /เทศบาล ทุกแห่ง ณ ห้องประชุมอำเภอตระการพืชผล ชั้น 2


คลิกเพื่ออ่าน เอกสารประกอบข่าว
 
 
ปิดหน้าต่างนี้
 
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซค์ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลจาระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-344627-8