ผู้บริหาร
นายร่องกี้ พลเยี่ยม
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี
:: สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ใช้
รหัสผ่าน
Untitled Document
ข่าวสารัฐบาลเพื่อประชาชน
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุบลราชธานี
การจัดการความรู้

หน่วยงานกรมการพัฒนาชุมชน
::กรมการพัฒนาชุมชน
: สำนักเสริมสร้างความเข็มแข็ง
:: สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาฯ
::สำนักพัฒนาทุนและองค์กรฯ
::กองคลัง
::กองการเจ้าหน้าที่
::สถาบันพัฒนาชุมชน
::กองแผนงาน
::กองประชาสัมพันธ์
::ศูนย์สารสนเทศฯ
::กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
::กลุ่มตรวจสอบภายใน
::สำนักงานเลขานุการกรมฯ
::สำนักตรวจราชการ
::สำนักคุ้มครองจริยธรรมฯ


nature 3


รายงานคุณภาพชีวิตคนจังหวัดอุบลราชธานี2558 รายงานคุณภาพชีวิตคนจังหวัดอุบลราชธานี2558 แผนที่ครัวเรือนยากจนคนอุบลราชธานี2558 แผนที่ครัวเรือนยากจนคนอุบลราชธานี2558
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดอุบลราชธานี2559 รายชื่อครัวเรือนยากจนจังหวัดอุบลราชธานี2558 รายชื่อครัวเรือนยากจนจังหวัดอุบลราชธานี2558
ผลการตรวจสอบ จปฐ.57 รายงานผลการตรวจสอบ จปฐ.2557 จังหวัดอุบลราชธานี ผลการตรวจสอบ จปฐ.58 รายงานผลการตรวจสอบ จปฐ.2558 จังหวัดอุบลราชธานี
รายงานการส่งข้อมูล จปฐ.57 - 58 อุบลฯ รายงานการส่งข้อมูล จปฐ.57 58 อุบลฯ (ที่อำเภอแก้ไข)

:: คลิบข่าว จังหวัดอุบลราชธานี
คลิบข่าวกลุ่ออมทรัพย์ คลิบข่าวกลุ่มออมทรัพย์บ้านหนองหิน อ.ดอนมดแดง (2558) คลิบข่าวการแก้ไขปัญหายากจน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี คลิบข่าวการแก้ไขปัญหาความยากจน อ.สำโรง (2558)
หมู่บ้านสารสนเทศอุบลราชธานี58 คลิบข่าว หมู่บ้านสารสนเทศฯ อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลฯ (2558) คลิบข่าว วิถีชีวิตคนตาลสุม คลิบข่าว วิถีชีวิตคนตาลสุม อ.ตาลสุม (2558)
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คลิบข่าว กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล (2558)

:: ข่าวประชาสัมพันธ์
คลิกที่ภาพข่าวเพื่อขยายภาพ คลิกที่หัวข้อข่าวเพื่อดูรายละเอียดข่าว
  ประกาศผลการคัดเลือกอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 68 ประจำปี 2559 จังหวัดอุบลราชธานี
Update 24 กรกฎาคม 2558  อ่าน  281   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
Update 22 กรกฎาคม 2558  อ่าน  259   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
Update 22 กรกฎาคม 2558  อ่าน  192   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 68 ประจำปี 2559 จังหวัดอุบลราชธานี
Update 21 กรกฎาคม 2558  อ่าน  651   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 68 ประจำปี 2559
Update 30 มิถุนายน 2558  อ่าน  1110   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  


ข่าวสารัฐบาลเพื่อประชาชน พรบ.อำนวยความสะดวก 2558 ผลจัดเก็บปี 58 / เป้าจัดเก็บปี 59
 บันทึก กทบ. A B  สรุป กทบ. A B  แบบขอรับเล่ม จปฐ.
 สถานการณ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ข่าวราคากลาง ปปช.
   ราคากลาง ปปช

  :: ภาพกิจกรรมอำเภอ 
  อำเภอบุณฑริก : ประชุมประจำเดือนอำเภอบุณฑริก
ผู้สื่อข่าว : นายมงคล บุญยู้
Update 07 ตุลาคม 2558   อ่าน  0   คน
  อำเภอน้ำยืน : ประชุมประชาสัมพันธ์การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทรัพย์เกษตร
ผู้สื่อข่าว : นางสาวทัศนีวรรณ กันตรง
Update 07 ตุลาคม 2558   อ่าน  2   คน
  อำเภอเขื่องใน : ร่วมงานบุญสังฆทาน ตำบลค้อทอง
ผู้สื่อข่าว : นายเกรียงไกร ณ อุบล
Update 06 ตุลาคม 2558   อ่าน  4   คน
  อำเภอเขื่องใน : ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขื่องใน
ผู้สื่อข่าว : นายเกรียงไกร ณ อุบล
Update 06 ตุลาคม 2558   อ่าน  4   คน
  อำเภอเขื่องใน : ชี้แจงการดำเนินงาน กทบ. ม.๒ ต.นาคำใหญ่
ผู้สื่อข่าว : นายเกรียงไกร ณ อุบล
Update 06 ตุลาคม 2558   อ่าน  4   คน
  อำเภอเขื่องใน : ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ตามนโยบายรัฐบาล
ผู้สื่อข่าว : นายเกรียงไกร ณ อุบล
Update 06 ตุลาคม 2558   อ่าน  4   คน
  อำเภอตระการพืชผล : ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ณ บ้านกระเดียน หมู่ที่ 1 ตำบลกระเดียน ซึ่งจะเป็นพื้นที่ศึกษาดูงานแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้สื่อข่าว : นางรัศมี ชมภูพื้น
Update 06 ตุลาคม 2558   อ่าน  4   คน
 
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซค์โดย
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลจาระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.0-4534-4627-8 โทรสาร 0-4534-4628
Webmaster :