หน้าแรก เกี่ยวกับ สพจ ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมยุทธศาสตร์ สารสนเทศ สพจ การจัดการความรู้ ติดต่อ ประชาคมอาเซียน
Update! ผลการส่งข้อมูล จปฐ และข้อมูลพื้นฐาน 4 มีนาคม 57
ผู้บริหาร
นายฉลอง ประดับสุข
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี
Untitled Document
กำหนดการผู้บริหาร
กำหนดการผู้บริหาร
 
Link Website
-  กรมการพัฒนาชุมชน
- สำนักเสริมสร้างความเข็มแข็ง
- สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาฯ
- สำนักพัฒนาทุนและองค์กรฯ
- กองคลัง
- กองการเจ้าหน้าที่
- สถาบันพัฒนาชุมชน
- กองแผนงาน
- กองประชาสัมพันธ์
- ศูนย์สารสนเทศฯ
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- กลุ่มตรวจสอบภายใน
- สำนักงานเลขานุการกรมฯ
- สำนักตรวจราชการ
- สำนักคุ้มครองจริยธรรมฯ


คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
:: สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ใช้
รหัสผ่าน

  :: ข่าวประชาสัมพันธ์
คลิกที่ภาพข่าวเพื่อขยายภาพ คลิกที่หัวข้อข่าวเพื่อดูรายละเอียดข่าว
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีและธนาคารออมสินจัดการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตรุ่นที่ ๓
Update 22 เมษายน 2557  อ่าน  23   คน
จาก
นายประจวบ  ประพันธา กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  
  นายฉลอง  ประดับสุข พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย
Update 21 เมษายน 2557  อ่าน  18   คน
จาก
นายประจวบ  ประพันธา กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  
  ขอแสดงความยินดีกับนายฉลอง  ประดับสุข พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก(ป.ช.)
Update 17 เมษายน 2557  อ่าน  52   คน
จาก
นายประจวบ  ประพันธา กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  
  นายอรรถพร  สิงหวิชัย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มาตรวจราชการจังหวัดอุบลราชธานี
Update 17 เมษายน 2557  อ่าน  41   คน
จาก
นายประจวบ  ประพันธา กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  
  งานประชุมตรวจติดตามงานรอบไตรมาสเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี และพิธีรดน้ำขอพรแด่ข้าราชการบำนาญ
Update 17 เมษายน 2557  อ่าน  35   คน
จาก
นายประจวบ  ประพันธา กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  
:: IPA จังหวัดอุบลราชธานี
Download ปกหน้า
Download ปกหลัง
  :: ภาพกิจกรรมอำเภอ 
Untitled Document
  อำเภอเมืองอุบลราชธานี : ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุบลราชธานี ตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองจิก ตำบลหัวเรือ
ผู้สื่อข่าว : นางอัจฉรา ศรีทานันท์
Update 23 เมษายน 2557   อ่าน  6   คน
  อำเภอเมืองอุบลราชธานี : ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุบลราชธานี ติดตามการอบรมงบเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองบ่อ หมู่ที่ 7
ผู้สื่อข่าว : นางอัจฉรา ศรีทานันท์
Update 23 เมษายน 2557   อ่าน  7   คน
  อำเภอเมืองอุบลราชธานี : ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุบลราชธานี ติดตามการอบรมงบเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองบ่อ หมู่ที่ 6
ผู้สื่อข่าว : นางอัจฉรา ศรีทานันท์
Update 23 เมษายน 2557   อ่าน  6   คน
  อำเภอเมืองอุบลราชธานี : ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุบลราชธานี สนับสนุนการดำเนินงานผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี
ผู้สื่อข่าว : นางอัจฉรา ศรีทานันท์
Update 23 เมษายน 2557   อ่าน  6   คน
  อำเภอเมืองอุบลราชธานี : ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุบลราชธานี ติดตามการอบรมงบเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองบ่อ หมู่ที่ 13 อำเภอเมืองอุบลราชธานี
ผู้สื่อข่าว : นางอัจฉรา ศรีทานันท์
Update 23 เมษายน 2557   อ่าน  6   คน
:: มุม OTOP ที่ สพจ
 
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซค์โดย
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลจาระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.0-4534-4627-8 โทรสาร 0-4534-4628
Webmaster : นายเนติรักษ์ วงศ์คำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ