ผู้บริหาร
นายร่องกี้ พลเยี่ยม
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี
:: สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ใช้
รหัสผ่าน
Untitled Document
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานกรมการพัฒนาชุมชน
::กรมการพัฒนาชุมชน
: สำนักเสริมสร้างความเข็มแข็ง
:: สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาฯ
::สำนักพัฒนาทุนและองค์กรฯ
::กองคลัง
::กองการเจ้าหน้าที่
::สถาบันพัฒนาชุมชน
::กองแผนงาน
::กองประชาสัมพันธ์
::ศูนย์สารสนเทศฯ
::กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
::กลุ่มตรวจสอบภายใน
::สำนักงานเลขานุการกรมฯ
::สำนักตรวจราชการ
::สำนักคุ้มครองจริยธรรมฯ


nature 1
nature 2 nature 3 nature 4


รายงานคุณภาพชีวิตคนจังหวัดอุบลราชธานี2558 แผนที่ครัวเรือนยากจนคนอุบลราชธานี2558

:: ข่าวประชาสัมพันธ์
คลิกที่ภาพข่าวเพื่อขยายภาพ คลิกที่หัวข้อข่าวเพื่อดูรายละเอียดข่าว
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 1 ชุด 307 รายการ เป็นเงิน 1,925,000 บาท
Update 19 พฤกษาคม 2558  อ่าน  14   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2558
Update 24 เมษายน 2558  อ่าน  68   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2558
Update 24 เมษายน 2558  อ่าน  50   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
Update 2 เมษายน 2558  อ่าน  81   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่ผู้ผลิต ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้าน
Update 27 มีนาคม 2558  อ่าน  87   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี    


   
   ราคากลาง ปปช

  :: ภาพกิจกรรมอำเภอ 
  อำเภอเมืองอุบลราชธานี : ติดตามการดำเนินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ งบพัฒนาจังหวัด ปี 2558 บ้านหนองทาม หมู่ที่ 10 ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
ผู้สื่อข่าว : นางอัจฉรา ศรีทานันท์
Update 30 พฤษภาคม 2558   อ่าน  7   คน
  อำเภอเมืองอุบลราชธานี : วิทยากรจากกลุ่มอาชีพทำดอกไม้จันท์ และกลุ่มอาชีพทำบายศรี ฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมาย เรือนจำกลางอุบลราชธานี
ผู้สื่อข่าว : นางอัจฉรา ศรีทานันท์
Update 30 พฤษภาคม 2558   อ่าน  8   คน
  อำเภอเมืองอุบลราชธานี : โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2558 บ้านหนองทาม หมู่ที่ 10 ตำบลกระโสบ
ผู้สื่อข่าว : นางอัจฉรา ศรีทานันท์
Update 30 พฤษภาคม 2558   อ่าน  10   คน
  อำเภอเมืองอุบลราชธานี : ร่วมอบรมการใช้โปรแกรมการทำบัญชี งบดุล ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้สื่อข่าว : นางอัจฉรา ศรีทานันท์
Update 30 พฤษภาคม 2558   อ่าน  9   คน
  อำเภอวารินชำราบ : สพอ.วารินชำราบ ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ผู้สื่อข่าว : นางฐิตินุช นามกุล
Update 29 พฤษภาคม 2558   อ่าน  6   คน
  อำเภอวารินชำราบ : สพอ.วารินชำราบ ติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
ผู้สื่อข่าว : นางฐิตินุช นามกุล
Update 29 พฤษภาคม 2558   อ่าน  5   คน
  อำเภอวารินชำราบ : สพอ.วารินชำราบ ติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
ผู้สื่อข่าว : นางฐิตินุช นามกุล
Update 29 พฤษภาคม 2558   อ่าน  5   คน
 
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซค์โดย
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลจาระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.0-4534-4627-8 โทรสาร 0-4534-4628
Webmaster :