ผู้บริหาร
นายร่องกี้ พลเยี่ยม
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี
:: สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ใช้
รหัสผ่าน
Untitled Document
ข่าวสารัฐบาลเพื่อประชาชน
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุบลราชธานี
การจัดการความรู้

หน่วยงานกรมการพัฒนาชุมชน
::กรมการพัฒนาชุมชน
: สำนักเสริมสร้างความเข็มแข็ง
:: สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาฯ
::สำนักพัฒนาทุนและองค์กรฯ
::กองคลัง
::กองการเจ้าหน้าที่
::สถาบันพัฒนาชุมชน
::กองแผนงาน
::กองประชาสัมพันธ์
::ศูนย์สารสนเทศฯ
::กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
::กลุ่มตรวจสอบภายใน
::สำนักงานเลขานุการกรมฯ
::สำนักตรวจราชการ
::สำนักคุ้มครองจริยธรรมฯ


nature 1
nature 2 nature 3 nature 4


รายงานคุณภาพชีวิตคนจังหวัดอุบลราชธานี2558 รายงานคุณภาพชีวิตคนจังหวัดอุบลราชธานี2558 แผนที่ครัวเรือนยากจนคนอุบลราชธานี2558 แผนที่ครัวเรือนยากจนคนอุบลราชธานี2558
รายงานการเบิกกจ่ายงบประมาณจังหวัดอุบลราชธานี รายงานการเบิกกจ่ายงบประมาณจังหวัดอุบลราชธานี 2558 รายชื่อครัวเรือนยากจนคนอุบลราชธานี2558 รายชื่อครัวเรือนยากจนคนอุบลราชธานี2558

:: ข่าวประชาสัมพันธ์
คลิกที่ภาพข่าวเพื่อขยายภาพ คลิกที่หัวข้อข่าวเพื่อดูรายละเอียดข่าว
  ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 68 ประจำปี 2559
Update 30 มิถุนายน 2558  อ่าน  269   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 68 ประจำปี 2559
Update 18 มิถุนายน 2558  อ่าน  307   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 1 ชุด 307 รายการ เป็นเงิน 1,925,000 บาท
Update 19 พฤกษาคม 2558  อ่าน  55   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2558
Update 24 เมษายน 2558  อ่าน  127   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2558
Update 24 เมษายน 2558  อ่าน  105   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  


ข่าวสารัฐบาลเพื่อประชาชน
ข่าวราคากลาง ปปช.
   ราคากลาง ปปช

  :: ภาพกิจกรรมอำเภอ 
  อำเภอเมืองอุบลราชธานี : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตำบลแจระแม
ผู้สื่อข่าว : นางอัจฉรา ศรีทานันท์
Update 01 กรกฎาคม 2558   อ่าน  15   คน
  อำเภอสำโรง : วันที่ 1 กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายสะท้อน ปราบจันดี พัฒนาการอำเภอสำโรง เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอสำโรง ณ ห้องประชุมอำเภอสำโรง (ชั้น ๒)
ผู้สื่อข่าว : นางสุชาดา มณีภาค
Update 01 กรกฎาคม 2558   อ่าน  4   คน
  อำเภอเมืองอุบลราชธานี : ร่วมเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ประจำปี 2558
ผู้สื่อข่าว : นางอัจฉรา ศรีทานันท์
Update 30 มิถุนายน 2558   อ่าน  13   คน
  อำเภอเมืองอุบลราชธานี : ทีม พช.ร่วมเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาอุดม หมู่ที่ 19 ตำบลขามใหญ่
ผู้สื่อข่าว : นางอัจฉรา ศรีทานันท์
Update 30 มิถุนายน 2558   อ่าน  8   คน
  อำเภอสำโรง : นายสะท้อน ปราบจันดี พัฒนาการอำเภอสำโรง เป็นวิทยากรรับเชิญ บรรยาย โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรีผู้สูงอายุ
ผู้สื่อข่าว : นางสุชาดา มณีภาค
Update 29 มิถุนายน 2558   อ่าน  9   คน
  อำเภอสำโรง : นางสุชาดา มณีภาค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและนางสาวนภาพร โสมสุพรรณ์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ร่วมอบรมตามโครงการฝึกอบรมนักประชาสัมพันธ์
ผู้สื่อข่าว : นางสุชาดา มณีภาค
Update 29 มิถุนายน 2558   อ่าน  6   คน
  อำเภอสำโรง : นายสะท้อน ปราบจันดี พัฒนาการอำเภอสำโรง ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านห่องขอน
ผู้สื่อข่าว : นางสุชาดา มณีภาค
Update 29 มิถุนายน 2558   อ่าน  8   คน
 
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซค์โดย
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลจาระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.0-4534-4627-8 โทรสาร 0-4534-4628
Webmaster :