ขออภัยอยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซค์ หากเกิดความผิดพลาดในการแสดงข้อมูล
ผู้บริหาร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี
Untitled Document
Link Website
-  กรมการพัฒนาชุมชน
- สำนักเสริมสร้างความเข็มแข็ง
- สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาฯ
- สำนักพัฒนาทุนและองค์กรฯ
- กองคลัง
- กองการเจ้าหน้าที่
- สถาบันพัฒนาชุมชน
- กองแผนงาน
- กองประชาสัมพันธ์
- ศูนย์สารสนเทศฯ
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- กลุ่มตรวจสอบภายใน
- สำนักงานเลขานุการกรมฯ
- สำนักตรวจราชการ
- สำนักคุ้มครองจริยธรรมฯ


คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
:: สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ใช้
รหัสผ่าน

:: ข่าวประชาสัมพันธ์
คลิกที่ภาพข่าวเพื่อขยายภาพ คลิกที่หัวข้อข่าวเพื่อดูรายละเอียดข่าว
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 67 ประจำปี 2558
Update 18 สิงหาคม 2557  อ่าน  315   คน
จาก
ธนัฏสินี ธนมนต์ศิริ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  การตรวจสอบข้อมูลบุคลากรในระบบ DPIS 
Update 14 สิงหาคม 2557  อ่าน  204   คน
จาก
ธนัฏสินี ธนมนต์ศิริ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 67 ประจำปี 2558
Update 14 สิงหาคม 2557  อ่าน  322   คน
จาก
ธนัฏสินี ธนมนต์ศิริ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 67 ประจำปี 2558
Update 13 สิงหาคม 2557  อ่าน  377   คน
จาก
ธนัฏสินี ธนมนต์ศิริ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  CDD Ubon Smart Golf
Update 1 สิงหาคม 2557  อ่าน  193   คน
จาก
ธนัฏสินี ธนมนต์ศิริ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  :: ภาพกิจกรรมอำเภอ 
  อำเภอม่วงสามสิบ : การประชุมชี้แจงแนวทางการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบ OTOP ปี ๒๕๕๗
ผู้สื่อข่าว : นางสุดา ประทุมมาส
Update 22 พฤศจิกายน 2557   อ่าน  4   คน
  อำเภอเมืองอุบลราชธานี : ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประชุมสัญจรตำบลขามใใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้สื่อข่าว : นางอัจฉรา ศรีทานันท์
Update 21 พฤศจิกายน 2557   อ่าน  13   คน
  อำเภอเมืองอุบลราชธานี : ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประชุม คก.สต.ขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้สื่อข่าว : นางอัจฉรา ศรีทานันท์
Update 21 พฤศจิกายน 2557   อ่าน  13   คน
  อำเภอเมืองอุบลราชธานี : สพจ.อุบลราชธานี ติดตามการลงทะเบียน OTOP ปี 2558 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุบลราชธานี
ผู้สื่อข่าว : นางอัจฉรา ศรีทานันท์
Update 21 พฤศจิกายน 2557   อ่าน  13   คน
  อำเภอเมืองอุบลราชธานี : ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุบลราชธานี พัฒนาตนเองเพื่อเป็นวิทยากร
ผู้สื่อข่าว : นางอัจฉรา ศรีทานันท์
Update 20 พฤศจิกายน 2557   อ่าน  15   คน
 
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซค์โดย
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลจาระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.0-4534-4627-8 โทรสาร 0-4534-4628
Webmaster : นายเนติรักษ์ วงศ์คำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ