ขออภัยอยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซค์ หากเกิดความผิดพลาดในการแสดงข้อมูล
!! อำเภอสามารถเพิ่มข่าวของ สพอ ทางเว็บไซค์ได้
ผู้บริหาร
นายฉลอง ประดับสุข
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี
Untitled Document
Link Website
-  กรมการพัฒนาชุมชน
- สำนักเสริมสร้างความเข็มแข็ง
- สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาฯ
- สำนักพัฒนาทุนและองค์กรฯ
- กองคลัง
- กองการเจ้าหน้าที่
- สถาบันพัฒนาชุมชน
- กองแผนงาน
- กองประชาสัมพันธ์
- ศูนย์สารสนเทศฯ
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- กลุ่มตรวจสอบภายใน
- สำนักงานเลขานุการกรมฯ
- สำนักตรวจราชการ
- สำนักคุ้มครองจริยธรรมฯ


คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
:: สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ใช้
รหัสผ่าน

:: ข่าวประชาสัมพันธ์
คลิกที่ภาพข่าวเพื่อขยายภาพ คลิกที่หัวข้อข่าวเพื่อดูรายละเอียดข่าว
  ประชุมโครงการเพิ่มศักภาพเครื่อข่ายกองทุนชุมชน
Update 20 มิถุนายน 2557  อ่าน  50   คน
จาก
นายประจวบ  ประพันธา กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  
  ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ปรองดอง และสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดอุบลราชธานี
Update 20 มิถุนายน 2557  อ่าน  39   คน
จาก
นายประจวบ  ประพันธา กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  
  โครงการร่วมกันพัฒนาสังคมและชุมชน คืนความสุขอย่างยั่งยืน
Update 20 มิถุนายน 2557  อ่าน  55   คน
จาก
นายประจวบ  ประพันธา กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  
  พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมงานผู้ว่าฯพบสื่อมวลชนตามแนวทางสมานฉันท์
Update 17 มิถุนายน 2557  อ่าน  58   คน
จาก
นายประจวบ  ประพันธา กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีจัดโครงการคลินิกให้คำปรึกษาการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ณ อำเภอบุณฑริก
Update 17 มิถุนายน 2557  อ่าน  63   คน
จาก
นายประจวบ  ประพันธา กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  
  :: ภาพกิจกรรมอำเภอ 
  อำเภอเมืองอุบลราชธานี : ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุบลราชธานี อบรมกลุ่มอาชีพทำดอกไม้ประดิษฐ์ เพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ บ้านเค็ง หมู่ที่ 5 ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้สื่อข่าว : นางอัจฉรา ศรีทานันท์
Update 24 กรกฎาคม 2557   อ่าน  4   คน
  อำเภอเมืองอุบลราชธานี : พัฒนาการอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนประจำไตรมาสที่ 4
ผู้สื่อข่าว : นางอัจฉรา ศรีทานันท์
Update 24 กรกฎาคม 2557   อ่าน  4   คน
  อำเภอเมืองอุบลราชธานี : ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมสมโภชเทียนพรรษาปี 2557
ผู้สื่อข่าว : นางอัจฉรา ศรีทานันท์
Update 24 กรกฎาคม 2557   อ่าน  5   คน
  อำเภอเมืองอุบลราชธานี : ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประชุมสัญจรคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อความปรองดอง สมานฉันท์ บ้านปะอาว หมู่ที่ 5 ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้สื่อข่าว : นางอัจฉรา ศรีทานันท์
Update 24 กรกฎาคม 2557   อ่าน  6   คน
  อำเภอตระการพืชผล : จับสลากทวีโชคแก่ลูกค้า ธกส.อุบลราชธานี
ผู้สื่อข่าว : นางพิมพ์พิสุทธิ์ อ้วนล้ำ
Update 23 กรกฎาคม 2557   อ่าน  4   คน
 
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซค์โดย
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลจาระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.0-4534-4627-8 โทรสาร 0-4534-4628
Webmaster : นายเนติรักษ์ วงศ์คำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ