ผู้บริหาร
นายร่องกี้ พลเยี่ยม
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี
:: สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ใช้
รหัสผ่าน
Untitled Document
ข่าวสารัฐบาลเพื่อประชาชน
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุบลราชธานี
การจัดการความรู้

หน่วยงานกรมการพัฒนาชุมชน
::กรมการพัฒนาชุมชน
: สำนักเสริมสร้างความเข็มแข็ง
:: สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาฯ
::สำนักพัฒนาทุนและองค์กรฯ
::กองคลัง
::กองการเจ้าหน้าที่
::สถาบันพัฒนาชุมชน
::กองแผนงาน
::กองประชาสัมพันธ์
::ศูนย์สารสนเทศฯ
::กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
::กลุ่มตรวจสอบภายใน
::สำนักงานเลขานุการกรมฯ
::สำนักตรวจราชการ
::สำนักคุ้มครองจริยธรรมฯ


nature 3


รายงานคุณภาพชีวิตคนจังหวัดอุบลราชธานี2558 รายงานคุณภาพชีวิตคนจังหวัดอุบลราชธานี2558 แผนที่ครัวเรือนยากจนคนอุบลราชธานี2558 แผนที่ครัวเรือนยากจนคนอุบลราชธานี2558
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดอุบลราชธานี2558 รายชื่อครัวเรือนยากจนจังหวัดอุบลราชธานี2558 รายชื่อครัวเรือนยากจนจังหวัดอุบลราชธานี2558

:: คลิบข่าว จังหวัดอุบลราชธานี
คลิบข่าวกลุ่ออมทรัพย์ คลิบข่าวกลุ่มออมทรัพย์บ้านหนองหิน อ.ดอนมดแดง (2558) คลิบข่าวการแก้ไขปัญหายากจน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี คลิบข่าวการแก้ไขปัญหาความยากจน อ.สำโรง (2558)
คลิบข่าว วิถีชีวิตคนตาลสุม คลิบข่าว วิถีชีวิตคนตาลสุม อ.ตาลสุม (2558)

:: ข่าวประชาสัมพันธ์
คลิกที่ภาพข่าวเพื่อขยายภาพ คลิกที่หัวข้อข่าวเพื่อดูรายละเอียดข่าว
  ประกาศผลการคัดเลือกอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 68 ประจำปี 2559 จังหวัดอุบลราชธานี
Update 24 กรกฎาคม 2558  อ่าน  110   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
Update 22 กรกฎาคม 2558  อ่าน  96   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
Update 22 กรกฎาคม 2558  อ่าน  58   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 68 ประจำปี 2559 จังหวัดอุบลราชธานี
Update 21 กรกฎาคม 2558  อ่าน  502   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 68 ประจำปี 2559
Update 30 มิถุนายน 2558  อ่าน  978   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  


ข่าวสารัฐบาลเพื่อประชาชน พัฒนาชุมชนใสสะอาด
ข่าวราคากลาง ปปช.
   ราคากลาง ปปช

  :: ภาพกิจกรรมอำเภอ 
  อำเภอวารินชำราบ : ประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ผู้สื่อข่าว : นางฐิตินุช นามกุล
Update 29 กรกฎาคม 2558   อ่าน  1   คน
  อำเภอเมืองอุบลราชธานี : ทีมงาน พช. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน พุ่มทอง) และ พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ผู้สื่อข่าว : นางอัจฉรา ศรีทานันท์
Update 29 กรกฎาคม 2558   อ่าน  18   คน
  อำเภอวารินชำราบ : ร้อยโทเสนีย์ ทองมี พัฒนาการอำเภอวารินชำราบ ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ผู้สื่อข่าว : นางฐิตินุช นามกุล
Update 28 กรกฎาคม 2558   อ่าน  4   คน
  อำเภอวารินชำราบ : ร้อยโทเสนีย์ ทองมี พัฒนาการอำเภอวารินชำราบ ตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมสถานที่ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ผู้สื่อข่าว : นางฐิตินุช นามกุล
Update 28 กรกฎาคม 2558   อ่าน  5   คน
  อำเภอวารินชำราบ : ร้อยโทเสนีย์ ทองมี พัฒนาการอำเภอวารินชำราบ ตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมสถานที่ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ผู้สื่อข่าว : นางฐิตินุช นามกุล
Update 28 กรกฎาคม 2558   อ่าน  5   คน
  อำเภอสำโรง : ติดตามและส่งเสริมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน
ผู้สื่อข่าว : นางสุชาดา มณีภาค
Update 28 กรกฎาคม 2558   อ่าน  5   คน
  อำเภอวารินชำราบ : ร้อยโทเสนีย์ ทองมี พัฒนาการอำเภอวารินชำราบ พบปะ ผู้นำ อช.
ผู้สื่อข่าว : นางฐิตินุช นามกุล
Update 28 กรกฎาคม 2558   อ่าน  4   คน
 
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซค์โดย
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลจาระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.0-4534-4627-8 โทรสาร 0-4534-4628
Webmaster :