ขออภัยอยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซค์ หากเกิดความผิดพลาดในการแสดงข้อมูล
!! อำเภอสามารถเพิ่มข่าวของ สพอ ทางเว็บไซค์ได้
ผู้บริหาร
นายฉลอง ประดับสุข
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี
Untitled Document
Link Website
-  กรมการพัฒนาชุมชน
- สำนักเสริมสร้างความเข็มแข็ง
- สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาฯ
- สำนักพัฒนาทุนและองค์กรฯ
- กองคลัง
- กองการเจ้าหน้าที่
- สถาบันพัฒนาชุมชน
- กองแผนงาน
- กองประชาสัมพันธ์
- ศูนย์สารสนเทศฯ
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- กลุ่มตรวจสอบภายใน
- สำนักงานเลขานุการกรมฯ
- สำนักตรวจราชการ
- สำนักคุ้มครองจริยธรรมฯ


คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ
ปี 2557
 
:: สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ใช้
รหัสผ่าน

:: ข่าวประชาสัมพันธ์
คลิกที่ภาพข่าวเพื่อขยายภาพ คลิกที่หัวข้อข่าวเพื่อดูรายละเอียดข่าว
  ประชุมโครงการเพิ่มศักภาพเครื่อข่ายกองทุนชุมชน
Update 20 มิถุนายน 2557  อ่าน  52   คน
จาก
นายประจวบ  ประพันธา กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  
  ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ปรองดอง และสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดอุบลราชธานี
Update 20 มิถุนายน 2557  อ่าน  41   คน
จาก
นายประจวบ  ประพันธา กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  
  โครงการร่วมกันพัฒนาสังคมและชุมชน คืนความสุขอย่างยั่งยืน
Update 20 มิถุนายน 2557  อ่าน  58   คน
จาก
นายประจวบ  ประพันธา กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  
  พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมงานผู้ว่าฯพบสื่อมวลชนตามแนวทางสมานฉันท์
Update 17 มิถุนายน 2557  อ่าน  60   คน
จาก
นายประจวบ  ประพันธา กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีจัดโครงการคลินิกให้คำปรึกษาการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ณ อำเภอบุณฑริก
Update 17 มิถุนายน 2557  อ่าน  65   คน
จาก
นายประจวบ  ประพันธา กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  
  :: ภาพกิจกรรมอำเภอ 
  อำเภอสำโรง : ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นางสาวนภาพร โสมสุพรรณ์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านค้อน้อย หมู่ที่ ๑๕ ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้สื่อข่าว : นางสุชาดา มณีภาค
Update 28 กรกฎาคม 2557   อ่าน  4   คน
  อำเภอตระการพืชผล : ขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ผู้สื่อข่าว : นายกิตติภูมิ พละบุตร
Update 28 กรกฎาคม 2557   อ่าน  6   คน
  อำเภอดอนมดแดง : ประชุมเจ้าหน้าที่
ผู้สื่อข่าว : นางจิฬาภรณ์ วงศ์ด้วง
Update 28 กรกฎาคม 2557   อ่าน  17   คน
  อำเภอตระการพืชผล : คลินิคแก้จน คนตระการพืชผล
ผู้สื่อข่าว : นายกิตติภูมิ พละบุตร
Update 28 กรกฎาคม 2557   อ่าน  8   คน
  อำเภอดอนมดแดง : โครงการปลูกต้นไม้ยืนต้น
ผู้สื่อข่าว : นางจิฬาภรณ์ วงศ์ด้วง
Update 25 กรกฎาคม 2557   อ่าน  12   คน
 
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซค์โดย
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลจาระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.0-4534-4627-8 โทรสาร 0-4534-4628
Webmaster : นายเนติรักษ์ วงศ์คำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ