ผู้บริหาร
นายร่องกี้ พลเยี่ยม
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี
:: สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ใช้
รหัสผ่าน
Untitled Document
ข่าวสารัฐบาลเพื่อประชาชน
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุบลราชธานี
การจัดการความรู้

หน่วยงานกรมการพัฒนาชุมชน
::กรมการพัฒนาชุมชน
: สำนักเสริมสร้างความเข็มแข็ง
:: สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาฯ
::สำนักพัฒนาทุนและองค์กรฯ
::กองคลัง
::กองการเจ้าหน้าที่
::สถาบันพัฒนาชุมชน
::กองแผนงาน
::กองประชาสัมพันธ์
::ศูนย์สารสนเทศฯ
::กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
::กลุ่มตรวจสอบภายใน
::สำนักงานเลขานุการกรมฯ
::สำนักตรวจราชการ
::สำนักคุ้มครองจริยธรรมฯ


nature 3


รายงานคุณภาพชีวิตคนจังหวัดอุบลราชธานี2558 รายงานคุณภาพชีวิตคนจังหวัดอุบลราชธานี2558 แผนที่ครัวเรือนยากจนคนอุบลราชธานี2558 แผนที่ครัวเรือนยากจนคนอุบลราชธานี2558
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดอุบลราชธานี2558 รายชื่อครัวเรือนยากจนจังหวัดอุบลราชธานี2558 รายชื่อครัวเรือนยากจนจังหวัดอุบลราชธานี2558

:: คลิบข่าว จังหวัดอุบลราชธานี
คลิบข่าวกลุ่ออมทรัพย์ คลิบข่าวกลุ่มออมทรัพย์บ้านหนองหิน อ.ดอนมดแดง (2558) คลิบข่าวการแก้ไขปัญหายากจน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี คลิบข่าวการแก้ไขปัญหาความยากจน อ.สำโรง (2558)
คลิบข่าว วิถีชีวิตคนตาลสุม คลิบข่าว วิถีชีวิตคนตาลสุม อ.ตาลสุม (2558)

:: ข่าวประชาสัมพันธ์
คลิกที่ภาพข่าวเพื่อขยายภาพ คลิกที่หัวข้อข่าวเพื่อดูรายละเอียดข่าว
  ประกาศผลการคัดเลือกอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 68 ประจำปี 2559 จังหวัดอุบลราชธานี
Update 24 กรกฎาคม 2558  อ่าน  199   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
Update 22 กรกฎาคม 2558  อ่าน  185   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
Update 22 กรกฎาคม 2558  อ่าน  124   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 68 ประจำปี 2559 จังหวัดอุบลราชธานี
Update 21 กรกฎาคม 2558  อ่าน  599   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 68 ประจำปี 2559
Update 30 มิถุนายน 2558  อ่าน  1057   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  


ข่าวสารัฐบาลเพื่อประชาชน พรบ.อำนวยความสะดวก 2558
ข่าวราคากลาง ปปช.
   ราคากลาง ปปช

  :: ภาพกิจกรรมอำเภอ 
  อำเภอตระการพืชผล : สัปดาห์แห่งการเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านเกษม อำเภอตระการพืชผล
ผู้สื่อข่าว : นางรัศมี ชมภูพื้น
Update 28 สิงหาคม 2558   อ่าน  4   คน
  อำเภอเขื่องใน : พิธีมอบโคกระบือ
ผู้สื่อข่าว : นายเกรียงไกร ณ อุบล
Update 28 สิงหาคม 2558   อ่าน  6   คน
  อำเภอเขื่องใน : ประชุมแก้ไขปัญหาการเพิ่มทุนระยะที่ 3
ผู้สื่อข่าว : นายเกรียงไกร ณ อุบล
Update 28 สิงหาคม 2558   อ่าน  5   คน
  อำเภอสำโรง : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสำโรง โดย นางสาวนภาพร โสมสุพรรณ์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชาญงาน พร้อมทีมปฏิบัติการแก้จนระดับตำบล ออกเยี่ยมเยือนครัวเรือนยากจน
ผู้สื่อข่าว : นางสุชาดา มณีภาค
Update 28 สิงหาคม 2558   อ่าน  9   คน
  อำเภอสำโรง : นายสะท้อน ปราบจันดี พัฒนาการอำเภอสำโรง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดพิธีฉลองเงินขวัญถุงพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ผู้สื่อข่าว : นางสุชาดา มณีภาค
Update 28 สิงหาคม 2558   อ่าน  8   คน
  อำเภอสำโรง : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสำโรง โดย นายสะท้อน ปราบจันดี พัฒนาการอำเภอสำโรง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดพิธีฉลองเงินขวัญถุงพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ผู้สื่อข่าว : นางสุชาดา มณีภาค
Update 28 สิงหาคม 2558   อ่าน  8   คน
  อำเภอตระการพืชผล : ประชุมเตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการ CDD-Day
ผู้สื่อข่าว : นางรัศมี ชมภูพื้น
Update 27 สิงหาคม 2558   อ่าน  12   คน
 
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซค์โดย
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลจาระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.0-4534-4627-8 โทรสาร 0-4534-4628
Webmaster :