ขออภัยอยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซค์ หากเกิดความผิดพลาดในการแสดงข้อมูล
ผู้บริหาร
นายฉลอง ประดับสุข
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี
Untitled Document
Link Website
-  กรมการพัฒนาชุมชน
- สำนักเสริมสร้างความเข็มแข็ง
- สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาฯ
- สำนักพัฒนาทุนและองค์กรฯ
- กองคลัง
- กองการเจ้าหน้าที่
- สถาบันพัฒนาชุมชน
- กองแผนงาน
- กองประชาสัมพันธ์
- ศูนย์สารสนเทศฯ
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- กลุ่มตรวจสอบภายใน
- สำนักงานเลขานุการกรมฯ
- สำนักตรวจราชการ
- สำนักคุ้มครองจริยธรรมฯ


คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ
ปี 2557
 
:: สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ใช้
รหัสผ่าน
vcd การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอนาตาล
โดยนายวันนชัย ไชยโกฏิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

:: ข่าวประกวดราคา
 สอบราคาจ้างจัดงานโครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์ OTOP และจำหน่ายสินค้า OTOP  
 รายละเอียดและข้อมูลกำหนดการจัดจ้าง (Term of Reference : TOR) การจัดงาน "โครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์ OTOP และจำหน่ายสินค้า OTOP  

:: ข่าวประชาสัมพันธ์
คลิกที่ภาพข่าวเพื่อขยายภาพ คลิกที่หัวข้อข่าวเพื่อดูรายละเอียดข่าว
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 67 ประจำปี 2558
Update 18 สิงหาคม 2557  อ่าน  180   คน
จาก
ธนัฏสินี ธนมนต์ศิริ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  การตรวจสอบข้อมูลบุคลากรในระบบ DPIS 
Update 14 สิงหาคม 2557  อ่าน  62   คน
จาก
ธนัฏสินี ธนมนต์ศิริ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 67 ประจำปี 2558
Update 14 สิงหาคม 2557  อ่าน  176   คน
จาก
ธนัฏสินี ธนมนต์ศิริ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 67 ประจำปี 2558
Update 13 สิงหาคม 2557  อ่าน  220   คน
จาก
ธนัฏสินี ธนมนต์ศิริ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  CDD Ubon Smart Golf
Update 1 สิงหาคม 2557  อ่าน  60   คน
จาก
ธนัฏสินี ธนมนต์ศิริ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  :: ภาพกิจกรรมอำเภอ 
  อำเภอเมืองอุบลราชธานี : ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุบลราชธานี ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาทุนฯ กรมการพัฒนาชุมชน ติดตามโครงการพัฒนาทุนชมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ บ้านนาทุ่งมั่ง ตำบลหนองขอน
ผู้สื่อข่าว : นางอัจฉรา ศรีทานันท์
Update 21 สิงหาคม 2557   อ่าน  11   คน
  อำเภอสำโรง : วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายสะท้อน ปราบจันดี พัฒนาการอำเภอสำโรง
ผู้สื่อข่าว : นางสุชาดา มณีภาค
Update 20 สิงหาคม 2557   อ่าน  6   คน
  อำเภอสำโรง : วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายสะท้อน ปราบจันดี พัฒนาการอำเภอสำโรง
ผู้สื่อข่าว : นางสุชาดา มณีภาค
Update 20 สิงหาคม 2557   อ่าน  8   คน
  อำเภอสำโรง : วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายสะท้อน ปราบจันดี พัฒนาการอำเภอสำโรง
ผู้สื่อข่าว : นางสุชาดา มณีภาค
Update 20 สิงหาคม 2557   อ่าน  4   คน
  อำเภอเมืองอุบลราชธานี : ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุบลราชธานี ร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนศาลาหนองนาควาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้สื่อข่าว : นางอัจฉรา ศรีทานันท์
Update 20 สิงหาคม 2557   อ่าน  15   คน
 
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซค์โดย
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลจาระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.0-4534-4627-8 โทรสาร 0-4534-4628
Webmaster : นายเนติรักษ์ วงศ์คำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ