ขออภัยอยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซค์ หากเกิดความผิดพลาดในการแสดงข้อมูล
ผู้บริหาร
นายฉลอง ประดับสุข
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี
Untitled Document
Link Website
-  กรมการพัฒนาชุมชน
- สำนักเสริมสร้างความเข็มแข็ง
- สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาฯ
- สำนักพัฒนาทุนและองค์กรฯ
- กองคลัง
- กองการเจ้าหน้าที่
- สถาบันพัฒนาชุมชน
- กองแผนงาน
- กองประชาสัมพันธ์
- ศูนย์สารสนเทศฯ
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- กลุ่มตรวจสอบภายใน
- สำนักงานเลขานุการกรมฯ
- สำนักตรวจราชการ
- สำนักคุ้มครองจริยธรรมฯ


คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ
ปี 2557
 
:: สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ใช้
รหัสผ่าน
vcd การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอนาตาล
โดยนายวันนชัย ไชยโกฏิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

:: ข่าวประกวดราคา
 สอบราคาจ้างจัดงานโครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์ OTOP และจำหน่ายสินค้า OTOP  
 รายละเอียดและข้อมูลกำหนดการจัดจ้าง (Term of Reference : TOR) การจัดงาน "โครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์ OTOP และจำหน่ายสินค้า OTOP  

:: ข่าวประชาสัมพันธ์
คลิกที่ภาพข่าวเพื่อขยายภาพ คลิกที่หัวข้อข่าวเพื่อดูรายละเอียดข่าว
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 67 ประจำปี 2558
Update 18 สิงหาคม 2557  อ่าน  232   คน
จาก
ธนัฏสินี ธนมนต์ศิริ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  การตรวจสอบข้อมูลบุคลากรในระบบ DPIS 
Update 14 สิงหาคม 2557  อ่าน  102   คน
จาก
ธนัฏสินี ธนมนต์ศิริ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 67 ประจำปี 2558
Update 14 สิงหาคม 2557  อ่าน  216   คน
จาก
ธนัฏสินี ธนมนต์ศิริ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 67 ประจำปี 2558
Update 13 สิงหาคม 2557  อ่าน  252   คน
จาก
ธนัฏสินี ธนมนต์ศิริ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  CDD Ubon Smart Golf
Update 1 สิงหาคม 2557  อ่าน  88   คน
จาก
ธนัฏสินี ธนมนต์ศิริ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  :: ภาพกิจกรรมอำเภอ 
  อำเภอเมืองอุบลราชธานี : ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุบลราชธานี ร่วมพิธีมอบเข็มตราสัญลักษณ์กองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ศาลาประชาวาริน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้สื่อข่าว : นางอัจฉรา ศรีทานันท์
Update 16 กันยายน 2557   อ่าน  14   คน
  อำเภอเมืองอุบลราชธานี : ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม “โตโยต้าดีเยี่ยมจิตอาสา ร่วมใจมาส่งต่อความสุข” ศูนย์พัฒนาเด็ก IT เฉลิมพระเกียรติ บ้านด้ามพร้า หมู่ที่ 4 ตำบลขามใหญ่
ผู้สื่อข่าว : นางอัจฉรา ศรีทานันท์
Update 16 กันยายน 2557   อ่าน  14   คน
  อำเภอตระการพืชผล : มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2557
ผู้สื่อข่าว : นางพิมพ์พิสุทธิ์ อ้วนล้ำ
Update 16 กันยายน 2557   อ่าน  5   คน
  อำเภอตระการพืชผล : เทคนิคการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีขององค์กร
ผู้สื่อข่าว : นางพิมพ์พิสุทธิ์ อ้วนล้ำ
Update 16 กันยายน 2557   อ่าน  2   คน
  อำเภอตระการพืชผล : การจัดเวทีประชาคมคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้สื่อข่าว : นางมลิวัลย์ ปูคะธรรม
Update 16 กันยายน 2557   อ่าน  6   คน
 
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซค์โดย
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลจาระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.0-4534-4627-8 โทรสาร 0-4534-4628
Webmaster : นายเนติรักษ์ วงศ์คำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ