ผู้บริหาร
นายร่องกี้ พลเยี่ยม
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี
:: สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ใช้
รหัสผ่าน
Untitled Document
Link Website
-  กรมการพัฒนาชุมชน
- สำนักเสริมสร้างความเข็มแข็ง
- สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาฯ
- สำนักพัฒนาทุนและองค์กรฯ
- กองคลัง
- กองการเจ้าหน้าที่
- สถาบันพัฒนาชุมชน
- กองแผนงาน
- กองประชาสัมพันธ์
- ศูนย์สารสนเทศฯ
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- กลุ่มตรวจสอบภายใน
- สำนักงานเลขานุการกรมฯ
- สำนักตรวจราชการ
- สำนักคุ้มครองจริยธรรมฯ


คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์


รายงานความคืบหน้าการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล จปฐ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2559
สรุปภาพรวมการจัดเก็บ จปฐ สรุปภาพรวมการบันทึกข้อมูล จปฐ
รายละเอียดแยกรายอำเภอ รายละเอียดแยกรายอำเภอ
 


รายงานคุณภาพชีวิตคนจังหวัดอุบลราชธานี2558 รายงานคุณภาพชีวิตคนจังหวัดอุบลราชธานี2558 แผนที่ครัวเรือนยากจนคนอุบลราชธานี2558 แผนที่ครัวเรือนยากจนคนอุบลราชธานี2558
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดอุบลราชธานี2559 รายชื่อครัวเรือนยากจนจังหวัดอุบลราชธานี2558 รายชื่อครัวเรือนยากจนจังหวัดอุบลราชธานี2558
ผลการตรวจสอบ จปฐ.57 รายงานผลการตรวจสอบ จปฐ.2557 จังหวัดอุบลราชธานี ผลการตรวจสอบ จปฐ.58 รายงานผลการตรวจสอบ จปฐ.2558 จังหวัดอุบลราชธานี
รายงานการส่งข้อมูล จปฐ.57 - 58 อุบลฯ รายงานการส่งข้อมูล จปฐ.57 58 อุบลฯ (ที่อำเภอแก้ไข)

:: คลิบข่าว จังหวัดอุบลราชธานี
คลิบข่าวกลุ่ออมทรัพย์ คลิบข่าวกลุ่มออมทรัพย์บ้านหนองหิน อ.ดอนมดแดง (2558) คลิบข่าวการแก้ไขปัญหายากจน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี คลิบข่าวการแก้ไขปัญหาความยากจน อ.สำโรง (2558)
หมู่บ้านสารสนเทศอุบลราชธานี58 คลิบข่าว หมู่บ้านสารสนเทศฯ อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลฯ (2558) คลิบข่าว วิถีชีวิตคนตาลสุม คลิบข่าว วิถีชีวิตคนตาลสุม อ.ตาลสุม (2558)
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คลิบข่าว กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล (2558)

:: ข่าวประชาสัมพันธ์
คลิกที่ภาพข่าวเพื่อขยายภาพ คลิกที่หัวข้อข่าวเพื่อดูรายละเอียดข่าว
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรม OTOP สานสัมพันธ์สามเหลี่ยมมรกต เหย้า เยือน
Update 9 ธันวาคม 2558  อ่าน  53   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  การประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรม OTOP สานสัมพันธ์สามเหลี่ยมมรกต เหย้า เยือน ตามโครงการเชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Update 19 พฤศจิกายน 2558  อ่าน  84   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  การประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรม OTOP ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เอกสารประกวดราคาฯ)
Update 10 พฤศจิกายน 2558  อ่าน  103   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  การประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรม OTOP ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียดและข้อกำหนดฯ)
Update 10 พฤศจิกายน 2558  อ่าน  97   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
  ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรม OTOP ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Update 10 พฤศจิกายน 2558  อ่าน  98   คน
จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  


ข่าวสารัฐบาลเพื่อประชาชน พรบ.อำนวยความสะดวก 2558 ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
 บันทึก กทบ. A B จปฐ.2559  แบบขอรับเล่ม จปฐ.
 สถานการณ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  จปฐ.ปี2557 ตรวจสอบซ้ำ  จปฐ.ปี2558 ตรวจสอบซ้ำ
โปรแกรม จปฐ.2559  ตารางจัดรายการวิทยุ  โปรแกรมตรวจ
แจ้งปัญหา Internet
ข่าวราคากลาง ปปช.
   ราคากลาง ปปช

  :: ภาพกิจกรรมอำเภอ 
  อำเภอดอนมดแดง : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนมดแดง นำโดย นางมณีวรรณ ศรีประภาพงศ์ พัฒนาการอำเภอดอนมดแดง และแกนนำหมู่บ้านเป้าหมาย ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การมอบนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐก
ผู้สื่อข่าว : นางมณีวรรณ ศรีประภาพงศ์
Update 11 กุมภาพันธ์ 2559   อ่าน  1   คน
  อำเภอดอนมดแดง : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 นายตถาพร สมพอง นายอำเภอดอนมดแดง เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร และชนบท โดย นางมณีวรรณ ศรีประภาพงศ์ พัฒนาการอำเภอดอนมดแดง
ผู้สื่อข่าว : นางมณีวรรณ ศรีประภาพงศ์
Update 11 กุมภาพันธ์ 2559   อ่าน  1   คน
  อำเภอดอนมดแดง : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 นางมณีวรรณ ศรีประภาพงศ์ พัฒนาการอำภอดอนมดแดง ร่วมต้อนรับ นายวีระชัย ชมสาคร ผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่13 ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านหนองหิน ต.คำไฮใหญ่ อำเภ
ผู้สื่อข่าว : นางมณีวรรณ ศรีประภาพงศ์
Update 10 กุมภาพันธ์ 2559   อ่าน  4   คน
  อำเภอตระการพืชผล : ร่วมประชุมขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2559 ณ บ้านเซเป็ด หมู่ที่ 2 ตำบลเซเป็ด โดยมีการบูรณาการกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเซเป็ดจากหน่วยงานภาคีระดับตำบล
ผู้สื่อข่าว : นางรัศมี ชมภูพื้น
Update 10 กุมภาพันธ์ 2559   อ่าน  4   คน
  อำเภอบุณฑริก : ประชุมติดตามเงินโครงการ กข.คจ.ม.8 ต.นาโพธิ์
ผู้สื่อข่าว : นายมงคล บุญยู้
Update 10 กุมภาพันธ์ 2559   อ่าน  4   คน
  อำเภอดอนมดแดง : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 นางมณีวรรณ ศรีประภาพงษ์ พัฒนาการอำภอดอนมดแดง พร้อมด้วย นางสายชล ดอกอินทร์ นว.พช.ชำนาญการ ประชุมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมอำ
ผู้สื่อข่าว : นางมณีวรรณ ศรีประภาพงศ์
Update 09 กุมภาพันธ์ 2559   อ่าน  5   คน
  อำเภอดอนมดแดง : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 นางมณีวรรณ ศรีประภาพงษ์ พัฒนาการอำภอดอนมดแดง เป็นวิทยากรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 58/59 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภา
ผู้สื่อข่าว : นางมณีวรรณ ศรีประภาพงศ์
Update 09 กุมภาพันธ์ 2559   อ่าน  5   คน
 
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซค์โดย
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลจาระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.0-4534-4627-8 โทรสาร 0-4534-4628
Webmaster :